top of page

dwujęzyczni geniusze
Tutaj dowiecie się więcej na temat zasad wychowania dzieci i programu nauczania w naszym niepublicznym  przedszkolu "Małe Cuda"

 

Badania psychologów rozwojowych dowodzą, że dzieci radzą sobie lepiej na płaszczyźnie poznawczej i językowej kiedy posługują się językiem polskim i angielskim od początku edukacji *.

Tak rozumiana dwujęzyczność zaczyna się od pierwszych dni nauki języka. Zaczyna się od myślenia w języku polskim i angielskim, na swobodnym przełączaniu się dziecka między tymi dwoma językami. 

Nasza praktyka nauczania języka bliska jest praktyce immersji językowej. 

W młodszych grupach śpiewamy wyliczanki i piosenki, poznajemy słowa, komunikujemy się do dzieci w obydwu językach równocześnie.

Kiedy w starszych grupach uczymy się alfabetu, to obydwu alfabetów jednocześnie, kiedy liczymy to po polsku i angielsku, kiedy poznajemy pory roku, nazwy przedmiotów, kultur, wydarzeń i tradycji oraz uczuć to równocześnie w obydwu językach a ze wszystkimi dziećmi w grupie (w zależności od zdobytych umiejętności) przez część dnia staramy się komunikować wyłącznie w języku angielskim.

Jako efekt dzieciom przychodzi naturalnie myślenie, rozwiązywanie problemów i komunikowanie się w języku polskim i angielskim.

Służą nam do tego karty pracy używane w zabawie i nauce języka angielskiego. Każde dziecko pracuje w ciągu roku szkolnego z własnymi materiałami, odpowiednimi dla grup wiekowych, z którymi może pracować dalej w szkole.

 

 

* Badanie Nauka języka angielskiego a rozwój kompetencji fonologicznej polskich dzieci w wieku przedszkolnym, Paulina Petrus , Marta Bogdanowicz, UJ,  2005r.

Dwujęzyczność

preschool_handwriting.jpeg
handwriting_5_.jpeg
UsborneMySecondReadingLibrary-50Books-Thumbnail_700x700.jpg
first time learning.jpeg

Program Nauczania 

Celem jaki stawiamy sobie w naszym przedszkolu jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. W tym celu organizujemy zajęcia i warunki, które będą sprzyjały nabywaniu doświadczeń nie tylko w sferze fizycznej czy emocjonalnej, lecz również społecznej i poznawczej. Poprzez codziennie zajęcia i gry dydaktyczne oraz przygotowywane przez naszych nauczycieli tematyczne zajęcia, wspomagamy samodzielność myślenia i działania dzieci. Pod okiem nauczycieli stymulujemy podejmowanie działań i logicznego oraz sekwencyjnego myślenia. Dzięki takim działaniom zachęcamy do empirycznego i emocjonalnego poznawania otaczającej rzeczywistości i wydarzeń. Nauczyciel towarzyszy dziecku w jego przygodzie, jest gotowy pomóc oraz udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania jak również odpowiednio dostosować tempo pracy grupy kiedy jest to konieczne do indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci. 

Dzięki temu jesteśmy w stanie przekazać rodzicom cyklicznie ewaluację postępów jakie czyni dziecko ale również wskazać uwagi, obserwacje i obszary wymagające dalszej pracy w domu. 

Jednym z naszych priorytetów jest wzmacnianie u dziecka poczucia własnej wartości, tak ważne dla młodego człowieka. Każdy nasz podopieczny jest inny, niezwykły i niepowtarzalny, posiada inne zainteresowania i przejawia swoje talenty. Poprzez zajęcia takie jak taniec, śpiew, rytmika, gra na instrumentach, zajęcia plastyczne i językowe oraz teatralne, dzieci na tym etapie rozwoju realizują swoje pasje i sposób postrzegania świata.

Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny, wzmacniając poczucie jego oryginalności przy zachowania szacunku dla swobody, indywidualności i różnorodności kulturowej, etnicznej i emocjonalnej innych. Poprzez zajęcia dydaktyczne i wychowawcze skupione na zdobywaniu podstawowych umięjętności społecznych, nauce o kulturze, zwyczajach polskich oraz zwyczajach innych krajów i kultur, uczymy dzieci wrażliwości na otaczający nas świat i przygotowujemy do zrozumienia bardziej skomplikowanych zasad, norm i procesów społecznych.

Aby umożliwić naszym podopiecznym najlepszy start w życiu tworzymy sytuacje edukacyjne sprzyjające nie tylko budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym ale poprzez program nauki dwujęzyczności pomagamy w zdobywaniu i utrwalaniu zdobytego słownictwa i zwrotów. Dzięki kadrze posiadającej doświadczenie w anglojęzycznych placówkach oświatowych za granicą, zajęcia oraz zabawy przeprowadzane są w sposób profesjonalny, dostosowany do potrzeb oraz umiejętności dzieci.

bottom of page