top of page

Mali Geniusze

 

Nauka i zabawa - podczas tych aktywności dzieci we wczesnej fazie rozwijają się i poznają świat. W naszym żłobku dokładamy wszelkich starań aby nasi podopieczni rozwijali swój potencjał poprzez naukę świata, poprzez dwujęzyczność. 

Mózgi małych dzieci są tak skonstruowane, że najłatwiej uczą się języków w okresie od urodzenia do siódmego roku życia. Potem „skarbiec językowy” zamyka się i język poznawany jest już tylko „logicznie”, a nie naturalnie. Dlatego właśnie warto rozpocząć jak najwcześniej.
 
Program wychowawczo-opiekuńczy został opracowany w oparciu o podstawę programową, wytyczne MRPiPS jak również w znakomitym stopniu wzbogacony o zdobycze naukowe i akademickie na polu edukacji wczesnoszkolnej w innych europejskich krajach. A wszystko to podparte programem codziennego nauczania języka angielskiego na zasadzie dwujęzyczności, wszystko to aby dać naszym pociechom jak najlepszy start na drodze edukacji.
Żłobek Małe Cuda spełnia wszelkie wymogi stawiane przez lokalne i rządowe instytucje jak również organy kontroli (Sanepid, PSP, UM).

bottom of page