top of page

Dwujęzyczność

dwujęzyczni geniusze

 

Okres do trzeciego roku życia jest niezmiernie ważnym etapem w rozwoju dziecka.

W Prywatnym Żłobku Małe Cuda - Little Miracles korzystamy z wiedzy i dorobku współczesnej pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej szeroko propagowanej i nauczanej w Polsce.  wprowadzamy również elementy metod wychowawczych używanych w innych krajach UE, osobiście przyswojonych przez naszą kadrę podczas prowadzenia placówek wychowawczych w Irlandii i wielkiej brytanii

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. 

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie

bilingual-future-logo-FULL-VERSION-PL.jp
image002.jpg

Metody Nauczania 

Metody pracy z dziećmi – Prywatny Żłobek „Małe Cuda – Little Miracles”

 

Wszyscy wiemy jak ważne jest wychowanie dziecka.

Chcielibyśmy aby nasze dziecko miało najlepszy w życiu start, chcemy je jak najlepiej przygotować i wprowadzić w wiek przedszkolny, szkolny a z czasem w dorosłe życie. Niesamowicie istotne jest aby proces nauczania trwał już od najmłodszych chwil dzieci. W naszym żłobku „Małe cuda” rozumiemy jak ważny jest to proces, dlatego też korzystamy z wielu różnorodnych metod wspierających oraz stymulujących prawidłowy rozwój dziecka.

Poniżej chcielibyśmy je przedstawić i pokrótce omówić:

 

METODY PRACY Z DZIEĆMI OPARTE NA WIZUALIZACJI, BAJKOTERAPII
I METAFORACH

Wyobraźnia u dzieci ma ogromne znaczenie w prawidłowym rozwoju dziecka. Już małe dzieci uczą się odróżniać fikcję od rzeczywistości. Korzystając z wizualizacji, bajkowych metafor, teatrzyku, tworzymy historie, które mają na celu pomóc dziecku utożsamić się z bohaterem a tym samym pomóc pokonać problemy czy tez różnego rodzaju sytuacje z którymi dziecko może sobie nie radzić. Metoda ta odpowiednio dopasowana do wieku dziecka przynosi niesamowite rezultaty. Szczególnie jest to widoczne w sytuacjach pokonywania trudności wychowawczych, lęków dziecięcych oraz pokonywania przez dziecko nowych etapów w jego życiu. W odpowiedni sposób dostosowane bajki, opowieści czy przedstawienia zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz wyzwalają jego twórczość, rozwijają wyobraźnie oraz stwarzają okazje by dziecko mogło zachwycić się nowymi tematami, utrwalić oraz  poszerzyć swoją wiedzę. 


METODY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY, OPARTE NA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Każde dziecko jest indywidualne, do każdego dziecka należy odpowiednio dobrać metody nauczania. W naszym żłobku stwarzamy warunki oraz zachęcamy rodziców do współpracy z nami. Któż, jak nie rodzice znają najlepiej swoje dziecko? Zachęcamy rodziców do dzielenia się informacjami na temat dziecka, abyśmy mogli jak najbardziej poznać charakter i osobowość naszych podopiecznych. Podczas kilku pierwszych dni wdrażania dziecka do żłobka, poświęcamy czas także rodzicom, oraz zapewniamy wsparcie z naszej strony. Wszystko to ma na celu poznanie dziecka przez opiekunów żłobka którzy na co dzień będą z dzieckiem przebywać oraz stworzenie okazji dla rodziców do poznanie placówki, opiekunów, metod pracy z dziećmi i budowanie wzajemnego zaufania.Zachęcamy rodziców do uczestniczenia oraz współpracy w organizowaniu ważnych uroczystości (urodziny, święta). Aby ułatwić maluszkom adaptację w nowym środowisku, zintegrować grupę a rodzicom pomóc włączyć się w wydarzenia placówki zachęcamy do dzielenia się ulubionymi książkami, materiałami. Będzie miało to pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności i identyfikowania się dziecka

 


METODA POLISENSORYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA JEDNOSTKĘ

Przekazując wiedzę naszym podopiecznym wykorzystujemy sposoby, które oddziałują na największą ilość zmysłów aby maluszki lepiej i szybciej mogły przyswoić przekazywane treści. Angażujemy nie tylko zmysł wzroku czy słuchu lecz także dotyk, węch i smak. Daje to szansę na całościowe poznanie otaczającego świata a nie tylko małego wycinka.

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA PAULA DENNISONA


Metoda ta zwana jest inaczej gimnastyką mózgu i polega na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała, w celu samo-strukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samorealizacji jednostki poprzez różne specjalistyczne ćwiczenia ruchowe. Ćwiczenia fizyczne są opracowane w sposób integrujący pracę mózgu i ciała. Dzięki temu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Dzieciństwo to ten szczególny czas kiedy zarówno ruch fizyczny jak i rozwój intelektu są ze sobą bardzo związane. Rozwój dziecka powinien toczyć się drogą naturalną, w oparciu o naturalne mechanizmy integracji myśli i ruchu. Metoda kinezjologii koncentruje się na ćwiczenia, które nastawione są na rozwój różnorodnych systemów koordynacji ruchu i funkcji psychofizycznych. Wg Dennisona ćwiczenia sprzyjają ożywieniu podstawowych doświadczeń jednostki, w szczególności: wzrokowych, słuchowych i czuciowo- ruchowych, podtrzymując tzw. nawyki rozwojowe.

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Głównymi założeniami tej metody jest rozwijanie przez ruch

 • świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,

 • świadomości przestrzeni i działania w niej,

 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

W ten sposób stwarzamy dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych zarówno poprzez dotyk jak i ruch oraz wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne.


METODA RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA

W metodzie tej wskazuje się na naturalną ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Wykorzystuje się różnego rodzaju formy ruchu i ekspresji do których między innymi należą

 • zabawy

 • taniec

 • ćwiczenia muzyczno ruchowe

 • improwizacja ruchowa

 • łączenie ruchu z muzyka i rytmem

 • wykorzystanie instrumentów perkusyjnych

Ruch  podejmowany jest zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem.

 

METODA EKSPRESJI RUCHOWEJ CARLA ORFFA

Metoda ta podkreśla iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłym związku z kulturą słowa oraz kultura rytmiczno-muzyczną. Za główny cel przyjmuje się wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Nacisk kładziony jest na aktywność muzyczną dziecka i swobodę w improwizacji. Do głównych elementów nalezą

 • śpiew

 • gra na instrumentach (bębenki, trójkąty, tamburyn, grzechotki, pudełka akustyczne.


METODA AKTYWNOŚCI WEDŁUG M. & CH. KNILLÓW

Na metodę tą składa się sekwencja ruchów angażujących poszczególnych części ciała w rytm muzyki. Dany ruch trwa chwilę, wkrótce potem zapowiadany jest kolejny, tak aby dziecko skojarzyło i rozpoznawało poszczególne sekwencje ruchowe.Ma to na celu pobudzić całą strefę sensomotoryczna dziecka, rozwijać jego procesy poznawcze oraz zachęcić do podejmowania wysiłku. Po skończonym ćwiczeniu następuje odpoczynek przy relaksacyjnej muzyce. Dziecko mam wówczas czas aby wyciszyć się, rozluźnić i zrelaksować.

 

METODA OPARTA NA TAŃCACH INTEGRACYJNYCH (WG KLANZA)

U podstaw tej metody znajdziemy zabawy ruchowe mające na celu pomoc dzieciom w odnalezieniu się grupie oraz umożliwić czerpanie radości z muzyki połączonej z ekspresja ruchową. Część zabaw związana jest z muzyką relaksacyjna które pomaga rozładować napięcie poprzez ruch. Chusta animacyjna oraz uproszczone kroki taneczne to także elementy wyróżniające tą metodę. Zorganizowane zabawy mają także na celu kształtowanie właściwych zachowań społecznych, integracje grupy oraz wprowadzanie zabaw z podziałem na role.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS 

Celem tej metody jest nauczenie dzieci aktywnego słuchania, przybliżenie muzyki klasycznej oraz uwrażliwienie na nią. Podczas słuchania utworu dzieci siedząc lub stojąc wykonuja proste ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. Dziecko nie tylko poznaje nowe utwory muzyczne lecz także świetnie się przy tym bawi.

 

METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI (twórca R. F. Show)

Metoda malowania dziesięcioma palcami doceniana jest za swoje walory terapeutyczne oraz wartości diagnostyczne. Stosowanie tej metody ma na celu

 • wzmocnienie wiary we własne siły,

 • pomoc w pokonywaniu lęku,

 • uwolnienie się od zahamowań,

 • pobudzenie ekspresji fantastycznej.

Każde dziecko zostaje zaopatrzone w czystą kartkę papieru oraz tackę z kolorowymi farbkami. Dziecko macza paluszki w farbie a następnie przenosi ją na kartkę papieru tworząc wyjątkową pracę plastyczną. Młodsze dzieci używają kolorów podstawowych, które w trakcie kolejnych zabaw rozszerzane są o większą paletę barw. Dzieciom pozwala się na dowolną ekspresje twórczą. Podczas pracy dziecka z kolorami niejednokrotnie puszczana jest muzyka.

bottom of page