top of page

Zasady Rekrutacji

Poniżej mogą państwo znaleźć informacje na temat  warunków rekrutacji do naszej placówki -  Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek Małe Cuda - Little Miracles.

Zasady Rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń:

Zapisy dzieci do żłobka dokonujemy na zasadach określonych w regulaminie placówki - tutaj dostępny jest statut i Regulamin Żłobka

Zgłoszenia rodziców przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego. kolejność złożenia formularza oraz wniesienia opłaty rezerwacyjnej decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka.

W celu otrzymania formularza prosimy o kontakt z dyrektor placówki za pomocą wiadomości email, telefonicznie lub osobiście w żłobku.

Poniżej mogą się państwo zapoznać z cennikiem na obecny rok oraz kilkoma wskazówkami co potrzeba przygotować dla dziecka rozpoczynającego pobyt w naszej placówce.

Informacja pomieszczenia (Baner na bloga) (1).png

Finansowanie miejsc opieki dla dzieci z Ukrainy do lat 3:

W naszym żłobku oferujemy miejsca dla dzieci z Ukrainy do lat 3, przybyłych z rodzicami do Polski po 24 lutego 2022r. w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Zgodnie z podpisanym, pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), a Miastem Kraków, w dniu 15 czerwca 2022 r. dokumentem pn.: „Letter of exchange”, celem udzielenia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami, w obszarze ochrony dzieci, dokumentem pn. „Extension to the Letter of Exchange” z dnia 2 stycznia 2023 r. na udzielenie wsparcia związanego z interwencją uchodźczą na terenie Miasta Krakowa.

Miesięczne czesne za dziecko objęte dofinansowaniem wynosi 400 zł i obejmuje:

  • 10 godzin opieki od poniedziałku do piątku

  • pełne wyżywienie (5 posiłków)

  • opiekę wykwalifikowanej kadry, naukę języka angielskiego i polskiego

  • zajęcia integracyjne

  • zajęcia umuzykalniające i sensoryczne dla dzieci

  • opiekę logopedy i konsultacje psychologa oraz pedagoga

Więcej informacji rodzice mogą znaleźć na stronach Magiczny Kraków oraz Uncef

Фінансування місць догляду за дітьми з України до 3 років: У нашому дитячому садку ми пропонуємо місця для дітей з України до 3 років, які приїхали з батьками до Польщі після 24 лютого 2022 року. у зв’язку з початком збройного конфлікту в Україні. Згідно з документом, підписаним між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Краків 15 червня 2022 року, документ під назвою: «Лист про обмін», з метою надання підтримки у реагуванні на надзвичайні ситуації, пов’язані з біженцями, у сфері охорони дитинства документ під назвою «Продовження до листа-обміну» від 2 січня 2023 року про надання підтримки, пов’язаної з інтервенцією біженців у м. Краків Щомісячна плата за навчання субсидованої дитини становить 400 злотих і включає: 10 годин догляду з понеділка по п'ятницю повний пансіон (5-разове харчування) турбота кваліфікованого персоналу, вивчення англійської та польської мов інтеграційні заняття музичні та сенсорні заняття для дітей догляд логопеда та консультації психолога та педагога ​ Більше інформації можна знайти на сайтах Magic Krakow та Uncef

bottom of page