top of page

Projekty - Maluch+ 2022-2029
 

image.png
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH FERS W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ 2022-2029

Opis realizowanego zadania:

Utworzenie i dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Dwujęzycznym Niepublicznym Żłobku "Małe Cuda - Little Miracles" ul. Bp. Piotra Tomickiego 22/221, 31-982 Kraków.

Zadanie realizowane przez Tommar Creche sp. z o. o., ma na celu utworzenie a następnie dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych ze środków FERS w okresie 36 miesięcy. Skierowane jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wartość zadania.

Wysokość dofinansowania na: Tworzenie miejsc to 310250zł, funkcjonowanie miejsc to: 752400zł

Wartość finansowane z programu FERS: środki europejskie: 876898,78zł, środki w formie współfinansowania krajowego środków europejskich: 185751,22zł.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

bottom of page