top of page

Cennik pobytu w niepublicznym dwujezycznym przedszkolu
"Małe Cuda"

 

Opłata administracyjna:

 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna za przygotowanie materiałów i wyprawki do przedszkola dla dziecka na rok szkolny to 500 zł.

 • ​Opłata nie podlega zwrotowi

Opłaty miesięczne:

 • Czesne za jedno dziecko uczęszczające do Dwujęzycznego Przedszkola "Małe Cuda" w 2024 roku wynosi 950 zł za miesiąc

 

Opłata obejmuje:

 • realizacja podstawy programowej i zadań wychowania przedszkolnego według zaleceń MEN

 • zajęcia z języka angielskiego w wymiarze minimum dwóch zajęć po 30 minut dziennie wyłącznie w języku angielskim oraz poznawanie świata poprzez zabawę i codzienne czynności w języku angielskim

 • zajęcia edukacyjne i wychowawcze wyłącznie w języku angielskim prowadzone metodami opartymi na programach zaczerpniętych z Wielkiej Brytanii i Irlandii z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych używanych w placówkach na wyspach brytyjskich 

 • zajęcia tematyczne takie jak: plastyczne, sportowe, kulinarne, muzyczne

 • zajęcia kulturowe nawiązujące do korzeni etnicznych naszych wychowanków i czerpiące z bogatej kultury europejskiej

 • możliwość konsultacji ze specjalistami: psycholog, logopeda, dietetyk. Pełny harmonogram spotkań dostępny jest u dyrektor przedszkola

 • organizacja wydarzeń okolicznościowych i rodzinnych dla dzieci i rodziców takich jak: urodziny, dzień babci / dziadka / matki / ojca / dziecka, bale karnawałowe

 • wyjątkowe i indywidualne zdarzenia będą organizowane w miarę możliwości za dodatkową opłatą (szczegółowe informacje dostępne u dyrektor przedszkola)

 • wsparcie kierownictwa, konsultacje w języku polskim i angielskim dla rodziców i opiekunów 

Opłata za wyżywienie:

Usługi wyżywienia świadczone są przez współpracującą z nami od kilku lat firmę cateringową Alma Verde (tutaj można znaleźć więcej informacji na temat wyżywienia w naszym przedszkolu).

 

Całodzienny koszt wyżywienia to 18 zł i obejmuje:

 • I i II śniadanie

 • Obiad: I i II danie

 • Podwieczorek

bottom of page