top of page

Zasady Rekrutacji - niepubliczne dwujęzyczne przedszkola "małe cuda"
 
 

Zasady Rekrutacji do dwujęzycznego przedszkola "Małe Cuda"

Zapisy dzieci do przedszkola dokonujemy na zasadach określonych w statucie i regulaminie przedszkola dostępnych w placówce.

Zgłoszenia rodziców przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego. kolejność złożenia formularza oraz wniesienia opłaty rezerwacyjnej decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do przedszkola. 

W celu otrzymania formularza prosimy o kontakt z dyrektor placówki za pomocą wiadomości email, telefonicznie lub osobiście w przedszkolu.

Poniżej mogą się państwo zapoznać z cennikiem pobytu w przedszkolu oraz kilkoma wskazówkami co potrzeba przygotować dla dziecka rozpoczynającego pobyt w naszej placówce.

[UA]

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР дітей, для людей які виїхали з України через війну в рамках проекту «Краків Разом - Дитя́чий садок» (далі проект)

 

Ми пропонуємо безкоштовні місця в дитячих садках завдяки акції «Краків Разом – Доступ до дошкільної освіти для дітей осіб, які втікають від війни в Україні»

 

Раді повідомити, що наш дитячий садок увійшов до групи відібраних закладів, які відповідають усім умовам допуску до проекту.

 

Ми пропонуємо 20 місць для дітей, які поїхали від війни в Україні, на період до 30 червня 2023 року. Набір буде здійснюватися за критерієм черговості подання заяв, після виконання основної умови, тобто проект стосується лише дітей біженців, які виїхали з України через війну.

 

Співфінансування покриває: навчання (850 pln), харчування (17 pln/день).

 

Батьківська доплата: харчування.

 

Ми також ведемо резервний список, на випадок вакантних місць або коштів, що залишаються в проекті, для яких буде збережено 40 дітей, але ми допускаємо збільшення цієї кількості або оголошення повторного набору, якщо це необхідно.

 

Запрошуємо батьків скористатися підтримкою #KrakówTogether, надіславши заявку у формі відповідно на адресу e-mail: poczta@male-cuda.pl або особисто по днях з понеділка по п'ятницю , між 8:00 - 17:00 , від 30 червня 2023 р.

 

Ми будемо інформувати вас про дітей, які пройшли кваліфікацію для участі в проекті та включені до резервного списку.

Про призупинення набору ми також повідомимо на нашому сайті.

 

Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт: www.male-cuda.pl.

 

Проект діє до кінця червня!

 

Проект «Краків разом» організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

 

Запрошуємо на всі заходи програми «Краків Разом»:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

Усі дитсадки-учасники проекту доступні за цією адресою:

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

 

Запрошуємо вас скористатися перевагами програми, ознайомитися з профілями Фонду, інших дитячих садочків та закладів, які беруть участь у проекті #KrakówWРазом!

Разом ми зможемо більше!

 

 

 

[PL]

 

INFORMACJA O REKRUTACJI dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach projektu Kraków Wspólnie - Przedszkola (dalej  projekt)

 

Oferujemy darmowe miejsca w przedszkolu dzięki działaniu “Kraków Wspólnie - Dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie”.

 

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole znalazło się w grupie wybranych placówek spełniających wszystkie warunki przyjęcia do przedmiotowego projektu.
 

Oferujemy 20 miejsc dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie, na okres do dnia 30.06.2023 r. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń, po spełnieniu warunku podstawowego tj. projekt dotyczy tylko dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie.
 

Dofinansowanie pokrywa: czesne 850 zł, wyżywienie 17 zł/dzień.

Dopłata rodziców: wyżywienie.

 

Prowadzimy również listę rezerwową, w przypadku zwalniania się miejsc lub pozostania środków w projekcie, na którą zostanie zapisanych 40 dzieci, przy czym dopuszczamy zwiększenie tej liczby lub ogłoszenie ponownej rekrutacji, o ile zajdzie taka potrzeba.  

 

Zapraszamy rodziców do skorzystania ze wsparcia #KrakówWspólnie poprzez przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na email: poczta@male-cuda.pl lub osobiście w dni od poniedziałku do piątku, w godz od 8:00 do 17:00 , w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Na bieżąco będziemy informować o dzieciach, które zostały zakwalifikowane do projektu oraz zapisane na listę rezerwową.

Również poinformujemy na naszej stronie www o wstrzymaniu naboru.


Po więcej informacji proszę odwiedzić naszą stronę: www.male-cuda.pl 

 

Projekt trwa do końca czerwca!

 

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

 

Zapraszamy do wszystkich działań w ramach programu Kraków Wspólnie:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

Pod tym adresem są wszystkie przedszkola, które biorą udział w projekcie:

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

 

Zapraszamy do skorzystania z programu, zaobserwowania profili Fundacji, innych przedszkoli i instytucji, które biorą udział w projekcie #KrakówWspólnie!

Razem możemy więcej!

 

[ENG]

INFORMATION ON RECRUITMENT of children of people fleeing the war in Ukraine as part of the Krakow Together - Kindergartens project (from now on referred to as the project)

 

We offer free places in kindergarten thanks to the action "Krakow Together - Access to preschool education for children of people fleeing the war in Ukraine".

 

We are pleased to announce that our kindergarten was included in the group of selected institutions that meet all the conditions for admission to the project.

 

We offer 20 places for children of people fleeing the war in Ukraine until June 30, 2023. Recruitment will be based on the order of applications criterion after meeting the primary condition, i.e. the project applies only to children of refugees before the war in Ukraine.

 

The co-financing covers: 850 zł tuition fee, 17 zł per day meals fee.

Parental surcharge: meals.

 

We also keep a reserve list in the event of vacancies or funds remaining in the project, for which 40 children will be saved, but we allow an increase in this number or an announcement of re-recruitment, if necessary.

 

We invite parents to take advantage of the #Kraków Together support by sending an application in the form of e-mail: poczta@male-cuda.pl or in person on days Monday to Friday, between from 8 a.m. to 5 p.m. , by June 30, 2023.

 

We will inform you about children who have qualified for the project and are placed on the reserve list.

We will also inform on our website about the suspension of the recruitment.

 

For more info please visit our website: www.male-cuda.pl.

 

The project runs until the end of June!

 

The Internationaler Bund Polska Foundation organizes the Krakow Together project in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow, financed by the United Nations Children's Fund (UNICEF).

 

We invite you to all activities under the Krakow Together program:

https://ib-polska.pl/unicef/

 

All the kindergartens participating in the project are available at this address:

https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

 

We invite you to take advantage of the program, and observe the profiles of the Foundation, and other kindergartens and institutions that participate in the # KrakowTogether project!

Together we can do more!

bottom of page