top of page

STANDARDY I PROCEDURY

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W naszych placówkach wdrożone zostały Standardy Ochrony Małoletnich. W codziennej pracy staramy się mieć na względzie dobro i bezpieczeństwo naszych wychowanków. Zawsze.

W tym celu przestrzegamy zapisów nie tylko ustaw i rozporządzeń ale także tzw. dobrych praktyk i zasad postępowania w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

 

Zachęcamy rodziców do zapoznania się ze Standardami w celu pełnego uczestnictwa i zrozumienia zasad bezpieczeństwa w naszych żłobkach i przedszkolach.

bottom of page