top of page

Jak uczą i bawią się nasze dzieci
 
Zachęcamy do zapoznania się planem dnia w Dwujęzycznym
Niepublicznym Przedszkolu "Małe Cuda - Little Miracles".

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA „MAŁE CUDA”

Organizacja pracy z dziećmi:

7:00 –  8:00

Schodzenie się dzieci. Samodzielne zabawy wg inicjatywy dzieci. Indywidualne lub grupowe zajęcia wspierające rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami i potrzebami. Zabawy kształtujące umiejętności zgodnego współżycia w grupie.

8:00 ­­– 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i  samoobsługowe w łazience. Wdrażanie dzieci do pomocy w  przygotowywaniu śniadania.

8:30 – 9:00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków oraz kulturalnego zachowania się przy stole. Czynności higieniczne po śniadaniu i mycie zębów

9:00 – 11:00

Zabawy zorganizowane i zajęcia kierowane przez nauczycieli, zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, logopedia, zajęcia organizowane w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

11:00 – 11:45

Przygotowanie do wyjścia na spacery – nauka ubierania się z zachowaniem poszczególnych etapów i możliwości dzieci. Zabawy ruchowe, gry sportowe z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego, zwiedzanie okolicy.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu – wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z  urządzeń sanitarnych.

12:00 – 12:30

Obiad/zupa/II danie – wdrażanie do kulturalnego, spokojnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

12:30 – 13:30

Odpoczynek dzieci regulowany przez nauczyciela: dzieci młodsze – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby – odpoczynek poobiedni na leżakach, słuchanie muzyki, bajek;

dzieci starsze – zabawy relaksacyjne, zajęcia indywidualne, utrwalanie wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, indywidualna praca z dziećmi, zabawy dowolne w sali

13:45 – 14:45

Zajęcia dodatkowe organizowane na terenie przedszkola: judo, kodowanie, taniec, zabawy z piłkami, kangury

14:45 - 17:00

Podwieczorek

Samodzielne zabawy dzieci zgodne z ich zainteresowaniami, przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, przygotowanie pomocy do zajęć, zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka zgodnie z ich możliwościami i potrzebami, zajęcia dodatkowe.

Rozejście się dzieci.

bottom of page