top of page

W naszym żłobku realizowany jest w 2023 roku projekt przy wsparciu Gminy Kraków i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF.

Celem projektu jest dofinansowanie przez Gminę Kraków miejsc w żłobku przeznaczonych dla dzieci osób będących obywatelami Ukrainy, przybyłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r.

WIęcej na temat projektu mogą się państwo dowiedzieć na stronach organizatorów.

bottom of page