top of page
  • Admin

Oczami dziecka: Jak wygląda typowy dzień w żłobku i przedszkolu?

W rozmowach z rodzicami, jeszcze zanim zdecydują się powierzyć swoją pociechę opiece naszego żłobka czy przedszkola, pojawia się wiele pytań. Jest to naturalne i zrozumiałe, przecież chcą się dowiedzieć jak najwięcej na temat placówki, kadry, programu nauczania, etc. Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy typowego dnia w naszej placówce.


Poniżej chcielibyśmy opowiedzieć jak wygląda dzień zajęć oraz zabaw w żłobku i przedszkolu "Małe Cuda".

Jednak co ważniejsze, zobaczmy jak wygląda taki dzień oczami dziecka, jakie zajęcia i w jakim celu są przeprowadzane oraz jaki mają wpływ na rozwój podopiecznych.
Typowy dzień w dwujęzycznym żłobku "Małe Cuda"


Nasze żłobki są otwarte już od wczesnych godzin porannych. Na początku dzieci się zbierają i wtedy też mają czas na swobodną zabawę.

Na początku dnia dzieci się zbierają, mając przy tym czas na swobodną zabawę. Od samego rana starsze i młodsze grupy spędzają czas razem. Jeśli jako rodzice macie wątpliwości co do tego rozwiązania, uwierzcie nam, że jest to korzystne. Dzięki temu starsze dzieci uczą się empatii i opiekuńczości w stosunku do młodszych, podczas gdy młodsze dzieci otrzymują bodźce stymulujące ich naturalny rozwój mowy i zachowania w nowych sytuacjach społecznych.

Po wspólnym śniadaniu i dalszych zajęciach, grupa starsza i młodsza są dzielone, uwzględniając liczbę oddziałów w placówce, i w takim układzie funkcjonujemy aż do późnych godzin popołudniowych. Po śniadaniu odbywają się zajęcia zaplanowane przez naszych doświadczonych opiekunów i wychowawców. Są to zajęcia z zakresu sensoryki, plastyki, muzyki i języka angielskiego, realizujące nasz program dwujęzyczności. Dzieci w trakcie zabawy w naturalny sposób przyswajają nowe słownictwo i zwroty. Podczas tych zajęć rozwijamy także umiejętności motoryczne, mowę, koncentrację oraz pracę w grupie u dzieci.

Tematyka i czas zajęć w naszym żłobku są dostosowane specjalnie do dzieci. Tuż po śniadaniu dzieci są jeszcze skupione, niezmęczone i bardziej chętne do współpracy niż w późniejszych godzinach. Nasze podejście polega na zachęcaniu dzieci do uczestnictwa w zajęciach, a nie na ich "zmuszaniu". Oznacza to, że kiedy dzieci w grupie osiągną odpowiednią dojrzałość i same podejmą pewne czynności, my stymulujemy i moderujemy zabawę. Jednak gdy nie mają ochoty wziąć udziału lub jeszcze nie zaadaptowały się w pełni, pozostawiamy je na spokojnie jako obserwatorów, tak długo, jak tego potrzebują.


Po zaplanowanych zajęciach następuje czas swobodnej zabawy, zgodnej z zainteresowaniami i wyborami dzieci. Mogą to być klocki, autka, zabawki tematyczne, lalki czy piłki. Czas swobodnej zabawy jest również bardzo istotny dla rozwoju dziecka. Daje dzieciom możliwość kreatywnej i spokojnej zabawy we własnym tempie i z wybranymi zabawkami, a opiekunkom pozwala na obserwowanie dzieci w kontekście grupy, analizowanie ich zachowań i interakcji w celu dostosowania zajęć i tempa pracy do dynamiki grupy. Z punktu widzenia dziecka, czas spędzony w żłobku to czas zabawy, który nie powinien być w żaden sposób ograniczany, a zorganizowane zajęcia nie przypominają zajęć ze szkoły czy przedszkola.

Podczas takiej swobodnej zabawy dzieci rozwijają swoje umiejętności społeczne i językowe, ale również mają okazję pokazać, co je interesuje, czym się bawią, co lubią, a czego nie. Uczą się słuchać ze zrozumieniem oraz przestrzegać podstawowych zasad społecznych, angażują się w zbieranie zabawek i przygotowywanie do posiłku.

W naszym żłobku dbamy również o równowagę pomiędzy zajęciami ruchowymi a psychofizycznymi. Codziennie organizujemy zabawy muzyczno-ruchowe, podczas których dzieci mają okazję poruszać się w rytmie piosenek, tańczyć lub ćwiczyć jogę. Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci wychodzą obowiązkowo na plac zabaw lub do parku na spacer. Podczas takiego spaceru obserwują prawidłowe zachowania pieszych, zmiany w cyklach natury czy zmiany pogodowe.


Po poranku wypełnionym po brzegi różnymi zajęciami, zabawami lub spacerami, dzieci przygotowują się do obiadu, po którym jest czas na drzemkę. Drzemka to bardzo ważny element codziennej rutyny ponieważ pozwala dzieciom odpocząć, zrelaksować się i przygotować na kolejną część dnia. Pobudka dzieci rozpoczyna kolejny etap dnia, także wypełniony zabawą, po którym spożywają one podwieczorek.

Popołudniowe zabawy i zajęcia to również nauka języka angielskiego. Posiłkując się pomocami naukowymi, zabawkami, fiszkami, bajkami i czytankami uczymy dzieci zwrotów, słówek i całych piosenek w języku angielskim. Taka nauka to sama przyjemność i wszystkie dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. W grupie starszej dzieci oczywiście uczą się całych słów czy piosenek, ale nawet te z młodszej grupy, chętnie włączają się do śpiewu, często cała osobą.


Po zakończonym podwieczorku dzieci zaczynają rozchodzić się do domów a nasza starsza i młodsza grupa znowu się łączy. Spędzamy czas na czytaniu bajek, śpiewaniu piosenek oraz zabawach pod okiem opiekunek.

Codzienność w żłobku to również adaptacje i nowe dzieci, które dołączają w ciągu roku. Nasi podopieczni są wdrażani w rutynę powoli, dlatego nie martwmy się, że nasze dziecko nie śpi od - do, albo jeszcze nie siedzi do posiłku. To wszystko rzeczy których nauczy się z nami, a my będziemy również dbać o to aby rodzice i dzieci czuli się swobodnie.Typowy dzień w dwujęzycznym przedszkolu "Małe Cuda"

Chociaż chciałoby się raczej powiedzieć nasz niezwykły dzień w przedszkolu, ponieważ każdy kolejny dzień nasi wychowawcy i nauczyciele traktują jako wyzwanie i nową przygodę. Dzień rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, kiedy to dzieci się zbierają i mają czas na swobodną zabawę, zgodną ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami. Początek dnia to również zabawa wspólna grup: starszej i młodszej. Dzięki temu starsze dzieci mogą pokazywać młodszym pewne wzorce zachowań, natomiast młodsze dzieci są wyeksponowane na bardziej złożone językowo wypowiedzi, zabawy ze starszymi kolegami i koleżankami. Na śniadanie obie grupy zostają już podzielone i każda z grup udaje się do swojej sali zajęć. Dbamy o uczenie naszych dzieci poprawnych zachowań związanych z higieną, więc przed śniadankiem jak i każdym kolejnym posiłkiem prosimy dzieci o umycie rąk.

Po śniadaniu dzieci biorą udział w zajęciach mających na celu realizację podstawy programowej. Nasi nauczyciele przygotowują plany pracy w ramach których opracowują zajęcia na kolejne dni i tygodnie. W ten sposób planowana jest praca z dziećmi w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń, świąt, czy pór roku. Rozwijamy u naszych podopiecznych umiejętność koncentracji, motoryki małej, słuchania ze zrozumieniem oraz grafomotoryczne. Nasza placówka współpracuje również z lektorem języka angielskiego, psychologiem oraz logopedą którzy również w tygodniu prowadzą zajęcia z dziećmi. Dzięki temu mamy pewność i nadzieję, że zapewniamy naszym podopiecznym wszechstronny rozwój. Daje nam to również możliwość obserwacji dziecka i zwrócenia uwagi jeżeli coś nas niepokoi. Dzięki temu możemy również podjąć wczesną interwencję jeżeli będzie taka potrzeba.

W przedszkolu nasze dzieci mają również zapewnione codzienne (odbywające się na przemian) zajęcia plastyczne, sensoryczne i muzyczne. Dzięki temu każde z dzieci może znaleźć coś co go interesuje i się w tym swobodnie realizować.


Codziennie również, mając na uwadze jakość powietrza i aurę pogodową, dzieci wychodzą na spacer. Z reguły ma to miejsce po porannych zajęciach a przed obiadem. Wyjścia mają różny charakter są to spacery tematyczne, np. na pobliski kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie mogą oglądać ciekawe ekspozycje, pobawić się w ogrodzie sensorycznym, ale też wychodzimy do parku czy też na plac zabaw. Takie wyprawy mają również wymiar edukacyjny dzieci uczą się właściwych zachowań na drodze, chodzenia w parach, obserwacji otaczającej ich przyrody, zmieniających się pór roku czy cykli natury.

Po spacerku dzieci myją ręce i jedzą obiad. Czas po obiedzie to dla młodszej grupy drzemka natomiast starsza grupa i dzieci które nie śpią odpoczywają słuchając muzyki relaksującej bądź słuchając bajki.


Popołudnie to swobodna zabawa, ale również różne zajęcia takie jak malowanie, praca z kartami pracy, układanie puzzli czy też zajęcia muzyczne. Staramy się aby nasz dzień w przedszkolu był zrównoważony i nie chcemy przeciążać dzieci ogromem zajęć, ponieważ czasami jedyne co można dzięki temu osiągnąć to zniechęcenie i rozdrażnienie dzieci.

Ponieważ jesteśmy placówką dwujęzyczną, mamy na uwadze eksponowanie dzieci na język angielski podczas codziennych zajęć czy czynności.

Nasi wychowawcy posługują się biegle lub w stopniu zaawansowanym językiem angielskim. Korzystają ze swojej wiedzy i umiejętności w sposób zapewniający chłoniecie drugiego języka podczas zabawy, zajęć i spacerów.

Ponieważ chcemy aby dzieci rozwijały się bezpiecznie, zdobywały nowe umiejętności, nabywały pewności w relacjach interpersonalnych, grupy przedszkolne znajdują się pod ciągłą opieką psychologa i pedagoga specjalnego. W ciągu tygodnia planujemy zajęcia grupowe, indywidualne lub zaplanowane sytuacje edukacyjne mające na celu analizę zachowań i interakcji dzieci.

Wiek przedszkolny to ważny etap w rozwoju dziecka, kiedy wszelkiego rodzaju deficyty czy braki rozwojowe można skorygować i pomóc dziecku w harmonijnym i pełnym rozwoju oraz przygotowaniu do dalszej edukacji.


Każdy dzień spędzony przez Wasze pociechy pod naszą opieką jest niezwykły. Dbać o ich potrzeby, indywidualność i szanować ich wybory to nasza troska. Staramy się również przekazywać zasady i wartości, kształcić i pomóc dzieciom nabywać umiejętności, które w przyszłości z pewnością wykorzystają w przedszkolu i w szkole. Pamiętajmy, że okres żłobka i przedszkola to czas, kiedy nasze pociechy są najbardziej "chłonne", gotowe przyjąć przekazywaną wiedzę i informacje z otwartym umysłem. Nasze wychowawczynie i nauczyciele z radością dzielą się tą wiedzą, korzystając z różnorodnych środków i pomocy naukowych. Dlatego też nie obawiamy się pobrudzić, pohałasować i pobiegać po błocie, aby zapewnić naszym podopiecznym najlepsze doświadczenia edukacyjne.


Jeżeli natomiast są Państwo zainteresowani szczegółowo wypisaną rutyną i jej przedziałami czasowymi zapraszamy do naszej strony internetowej www.male-cuda.pl, gdzie szczegółowo opisany jest harmonogram zajęć w żłobku i przedszkolu.
29 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page